Välkommen till Livsmedel i väst!

Enligt stadgarna ska föreningen medverka till förstärkning och tillväxt inom livsmedelsnäringen i Västra Götaland genom att initiera utvecklingsprojekt och skapa samverkan mellan industri, kommunala, regionala och statliga organisationer, FoU-resurser och utbildningsorgan.

Livsmedel i Väst ska tillsammans med företag inom livsmedelsnäringen i Västra Götaland identifiera områden med god utvecklingspotential, initiera och delta i insatser så att företagens konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt ökar.

Livsmedel i Väst äger 100 % av aktierna i de två dotterbolagen AgroVäst Livsmedel AB och Lokalproducerat i Väst AB. Den ideella föreningen Livsmedel i Väst bildades i oktober 1998.

Föreningens verksamhet sker huvudsakligen genom ett aktivt ägarskap i dotterbolagen

2015 © Livsmedel i Väst. All Rights reserved. En hemsida från AlizonWeb AB.