Styrelse

Livsmedel i Västs styrelse består av följande ledamöter:

Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund
Robert Larsson, Lantbrukarnas Riksförbund
Ann-Sofi Sandberg, Chalmers Tekniska Högskola
Margareta Stigson, Sveriges Lantbruksuniversitet
Charlotte Eklund-Jonsson, Research Institutes of Sweden, Jordbruk och Livsmedel
Marie Andreasson
Jan Malmgren, Skaraborgs Kommunalförbund

2015 © Livsmedel i Väst. All Rights reserved. En hemsida från AlizonWeb AB.