Styrelse

Livsmedel i Västs styrelse består av följande ledamöter:

Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund
Robert Larsson, Lantbrukarnas Riksförbund
Ann-Sofi Sandberg, Chalmers Tekniska Högskola
Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen Västra Götaland
Marie Andreasson, SLU
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Klara Båth, Research Institutes of Sweden, Jordbruk och Livsmedel

2015 © Livsmedel i Väst. All Rights reserved. En hemsida från AlizonWeb AB.