Styrelse

Livsmedel i Västs styrelse består av följande ledamöter:

Peter Linder, Fiskbranschens Riksförbund

Robert Larsson, Lantbrukarnas Riksförbund

Rikard Landberg, Chalmers Tekniska Högskola

Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen Västra Götaland

Marie Andreasson, SLU

Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund

Klara Båth, Research Institutes of Sweden, Jordbruk och Livsmedel

2015 © Livsmedel i Väst. All Rights reserved. En hemsida från AlizonWeb AB.