Styrelse

Livsmedel i Västs styrelse består av följande ledamöter:

Anders Danielsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund
Robert Larsson, Lantbrukarnas Riksförbund
Ann-Sofi Sandberg, Chalmers Tekniska Högskola
Margareta Stigson, Sveriges Lantbruksuniversitet
Charlotte Eklund-Jonsson, Research Institutes of Sweden, Jordbruk och Livsmedel