Verksamhet

Föreningens verksamhet sker huvudsakligen genom ett aktivt ägarskap i dotterbolagen Agroväst och Lokalproducerat i Väst.

 

logo
www.lokalproducerativast.se

agrovast_logo
www.agrovast.se

2015 © Livsmedel i Väst. All Rights reserved. En hemsida från AlizonWeb AB.